Ενδοοικογενειακή Βία : Πλαίσιο και Προστασία Θυμάτων

Το Αδίκημα της Ενδοοικογενειακής Βίας: Νομικό Πλαίσιο, Συνέπειες και Προστασία των Θυμάτων

Ενδοοικογενειακή Βία

Σε αυτό το άρθρο…

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σοβαρό και διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα, που έχει άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στα θύματα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να παρέχει μεγαλύτερη προστασία στα θύματα και να επιβάλει αυστηρές ποινές στους δράστες.

Ενδοοικογενειακή Βία – Νομικό Πλαίσιο


Σύμφωνα με τον Νόμο 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας» και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται ως κακούργημα όταν συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Με τον νέο νόμο, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024, οι επαγγελματίες υγείας και οι παιδαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στις αρχές οποιαδήποτε ύποπτα περιστατικά βίας, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις των θυμάτων.

Κατηγορίες και Συνέπειες.


Οι κατηγορίες που μπορούν να προκύψουν από πράξεις ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνουν:

  • Σωματική Βλάβη: Κάθε πράξη βίας που προκαλεί σωματική βλάβη στο θύμα. Οι ποινές κυμαίνονται από φυλάκιση έως και ισόβια κάθειρξη, ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης.
  • Ψυχολογική Βία: Η απειλή, η παρενόχληση και ο εξευτελισμός του θύματος. Αν και δύσκολα αποδεικνύεται, τιμωρείται με αυστηρές ποινές.
  • Σεξουαλική Βία: Οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη εντός της οικογένειας. Οι ποινές είναι εξαιρετικά αυστηρές, περιλαμβάνοντας πολυετείς καθείρξεις.
  • Οικονομική Βία: Ο έλεγχος των οικονομικών πόρων του θύματος, που οδηγεί σε οικονομική εξάρτηση και περιορίζει την ελευθερία του

Ο Ρόλος των Επαγγελματιών


Οι γιατροί, οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Υποχρεούνται να καταγγέλλουν περιστατικά βίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και προστατεύονται από τον νόμο έναντι εκδικητικών ενεργειών των δραστών.

Η υποχρεωτική καταγγελία συμβάλλει στη μείωση της ατιμωρησίας και στην παροχή έγκαιρης βοήθειας στα θύματα.

Δικαστική Διαδικασία και Ποινές.


Η δικαστική διαδικασία για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι ταχεία και οι ποινές αυστηρές. Ο δράστης μπορεί να αντιμετωπίσει βαριές ποινές φυλάκισης ή και ισόβια κάθειρξη, αναλόγως της σοβαρότητας του εγκλήματος. Η δικαιοσύνη στοχεύει όχι μόνο στην τιμωρία του δράστη αλλά και στην αποτροπή μελλοντικών περιστατικών βίας.

Προστασία των Θυμάτων.


Η προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί προτεραιότητα του νομοθετικού πλαισίου. Οι βασικές μορφές προστασίας περιλαμβάνουν:

  • Αστυνομική Προστασία: Οι αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεση προστασία στα θύματα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
  • Πανικός (panic button): Ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στα θύματα να ειδοποιούν τις αρχές όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.
  • Ξενώνες Φιλοξενίας: Ειδικοί ξενώνες προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο και υποστήριξη στα θύματα και τα παιδιά τους.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη: Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των θυμάτων.

Εκτός από τα ανωτέρω τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν και ασφαλιστικά μέτρα. Περαιτέρω έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, και καταφύγια φιλοξενίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων είναι ταχεία και αποσκοπεί στην άμεση προστασία του θύματος και των παιδιών, αν υπάρχουν.

Η ύπαρξη και η εφαρμογή αυτών των μέτρων προσφέρει ουσιαστική προστασία στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ενισχύει την προσπάθεια για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου από την κοινωνία.

Έκδοση Ασφαλιστικών Μέτρων για Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας.


Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία τους από τον δράστη. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αποσκοπούν στην άμεση και προσωρινή προστασία του θύματος.

Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστικών Μέτρων.


Κατάθεση Αίτησης: Το θύμα ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων.

Επείγουσα Εξέταση: Δεδομένης της φύσης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, το δικαστήριο προχωρά σε ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης, συνήθως εντός λίγων ημερών.

Αποδεικτικά Στοιχεία: Το θύμα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως ιατρικές γνωματεύσεις, φωτογραφίες των τραυμάτων, καταγγελίες στην αστυνομία ή μαρτυρίες τρίτων.

Μορφές Ασφαλιστικών Μέτρων.


Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση του Δράστη: Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή κατοικία και να απαγορεύσει την προσέγγισή του στο θύμα.

Απαγόρευση Επικοινωνίας: Μπορεί να απαγορευθεί κάθε μορφή επικοινωνίας του δράστη με το θύμα, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

Προστασία των Παιδιών: Εάν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, το δικαστήριο μπορεί να λάβει μέτρα για την προστασία τους, όπως την απομάκρυνση του δράστη από το σχολείο ή άλλους χώρους που συχνάζουν τα παιδιά.

Περιοριστικά Μέτρα: Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στον δράστη, όπως να μην προσεγγίζει συγκεκριμένους χώρους όπου βρίσκεται το θύμα.

Συμπέρασμα.


Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοχή. Η εφαρμογή αυστηρών νόμων και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι απαραίτητες για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου.

Τα θύματα πρέπει να αισθάνονται ασφαλή να καταγγείλουν τα περιστατικά βίας και να γνωρίζουν ότι θα τύχουν της απαραίτητης προστασίας και υποστήριξης. Η κοινωνία οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα την ενδοοικογενειακή βία και να στηρίξει τις προσπάθειες για την εξάλειψή της.

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, οι επαγγελματίες υγείας και οι παιδαγωγοί υποχρεούνται να καταγγέλλουν ύποπτα περιστατικά, παρέχοντας άμεση προστασία στα θύματα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία, ενώ οι ποινές είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν πολυετείς καθείρξεις. Η δικαστική διαδικασία είναι ταχεία και αποσκοπεί στην τιμωρία των δραστών και την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών βίας.

Εάν χρειάζεστε εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για θέματα που αφορούν τα ναρκωτικά, επικοινωνήστε με τον Ποινικολόγο Αλέξανδρο Αλεξιάδη για μια πρώτη συμβουλευτική συνάντηση. Ζητήστε την εξειδικευμένη βοήθεια που δικαιούστε και διασφαλίστε την καλύτερη δυνατή νομική υποστήριξη για την υπόθεσή σας.

Share on ➪ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
& Συνεργάτες
Χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση, επικοινώνηστε με τον ποινικολόγο  Αλέξανδρο Αλεξιάδη & τους έμπειρους δικηγόρους συνεργάτες του γραφείου. Αφοσιωμένοι Ποινικολόγοι Δικηγόροι.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν…

Τα 5 Σημαντικότερα Βήματα αν Κατηγορηθείτε για Έγκλημα

Τι να Κάνετε αν Κατηγορηθείτε για Έγκλημα – Οδηγός Επιβίωσης & Συμβουλές …
Ενδοοικογενειακή Βία

Ενδοοικογενειακή Βία – Συνέπειες και Προστασία.

Το Αδίκημα της Ενδοοικογενειακής Βίας: Νομικό Πλαίσιο, Συνέπειες και Προστασία των Θυμάτων …
καλύτερος δικηγόρος

Ο Καλύτερος Δικηγόρος – Πως να ψάξω και Που θα τον Βρω ;

Αναζητώντας τον Καλύτερο Δικηγόρο Ποινικού: Που να τον βρείτε και πως να ψάξετε.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ενδοοικογενειακή Βία – Απειλή – εξυβριση.

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, απειλής και εξύβρισης, μεταξύ συγγενών με Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και αυτόπτη μάρτυρα.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Τυχερά Παίγνια και Εγκληματική Οργάνωση

Υπόθεση Διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς άδεια σε μικρά καζίνο.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ρευματοκλοπή – κλοπή ρεύματος 372 Π.Κ.

Υπόθεση ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ καθώς ο μετρητής βρέθηκε παραβιασμένος και χωρίς σφραγίδες.