ΑρχικήΥπηρεσίες Τομείς Εξειδίκευσης

Υπηρεσίες Τομείς Εξειδίκευσης


Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους τομείς εξειδίκευσής μας :

Ποινικό Δίκαιο

Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του Δικηγορικού γραφείου  Αλέξανδρος Αλεξιάδης είναι το ποινικό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε  Ποινικά Δικαστηρία όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο.

Αστικό Δίκαιο

To Δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστηριακής επίλυσης διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.

Εταιρικο Δίκαιο

To Δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.

Φορολογικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε διοικούμενους που αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβολής κύριου και πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων, και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και σε θέματα σχετικά που σχετίζονται με την  επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Πλειστηριασμός

Παρέχουμε υοπηρεσίες που βοηθάνε τον υποψήφιο σε όλες τις διαδικασίες ακόμα και σε προγενέστερο στάδιο κατά την αναζήτηση του ακινήτου Η συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι σημαντική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αναμένεται να ανακύψουν κατα την διαδικασία

Real Estate

Our office organize management, leasing and disposition activities for all real estate assets. We provide solutions to a wide range of real estate applications and we are specializing in commercial real estate sales, leasing, and management to include land, industrial, office, and retail. We can acquire a five-year residence permit