ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Φορολογικά θέματα επιβολής φόρων, τελών, προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες με την πολυετή εμπειρία, που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο, κατά το οποίο ο διοικούμενος αντιμετωπίζει ζητήματα επιβολής κύριου και πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων, και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και ειδικότερα σε θέματα σχετικά που σχετίζονται με την  επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που αποτελεί τον τρόπο, από το οποίο αντλεί το Κράτος χρήματα ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Το φορολογικό καθεστώς είναι δυναμικό, συνεχώς αλλάξει με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες ιδιαίτερα αναφορικά με τον τρόπο προστασία του από την αυθαιρεσία της Διοικήσεως κατά την επιβολή τους.

income-tax-irs

Ειδικότερα χειριζόμαστε θέματα σχετικά με:

  • Την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών εντός της Διοικήσεως (ενώπιον της Διευθύνσεως Επίλυσης Διαφορών), απαραίτητων πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
  • Την άσκηση προσφυγών προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση των αποφάσεων περί επιβολής των κύριων και πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
  • Την άσκηση αιτήσεων με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής των φόρων και των δασμοφορογικών επιβαρύνσεων.
  • Την ποινική κάλυψη των φορολογουμένων για ποινικές εμπλοκές από μη καταβολή φόρων
  • Την ποινική κάλυψη των φορολογουμένων για ποινικές εμπλοκές από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.