ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Το Δικηγορικό Γραφείο «Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες», παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Δηλαδή σε όλο το φάσμα λειτουργίας σε Εταιρείες.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από τρέχοντα ζητήματα σύστασης εταιρειών, εταιρικής διακυβέρνησης και καθημερινής λειτουργίας των εταιρειών μέχρι σύνθετα ζητήματα διεθνών συναλλαγών, διαμόρφωσης εταιρικών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων συνεργασίας.

Εταιρείες Ενδεικτικά:

  • Σύσταση Εταιρειών  Ι.Κ.Ε., A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κ.λπ.
  • Σύσταση υπεράκτιας εταιρείας (off shore).
  • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών – ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
  • Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
  • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής.
  • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου, μετοχικές συμβάσεις.
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise.
  • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για τα προϊόντα.
  • Ευθύνη παραγωγού και θέματα ασφάλειας προϊόντων τα οποία αφορούν παραγωγούς και διανομείς.

Οι Υπεράκτιες εταιρείες


Συνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί, εγκαθιδρυθεί, σε ξένες δικαιοδοσίες. Αξιοποιώντας τις εκτενείς επαγγελματικές μας επαφές και διασυνδέσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομική υποστήριξη στο σχηματισμό και σύσταση υπεράκτιας εταιρείας εκτός Κύπρου, σε ανταγωνιστικές τιμές, σε όλες σχεδόν τις αλλοδαπές δικαιοδοσίες.

Μέσω του δικτύου των έμπιστων συνεργατών μας, το γραφείο μας λειτουργεί ως “one stop shop”, που εκτείνεται έξω από την κυπριακή δικαιοδοσία για ενσωμάτωση και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων για τους πελάτες που επιζητούν ένα συγκεντρωτικό έλεγχο των διεθνών φορολογικών δομών και φυσικά σκοπός μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων στόχων των πελατών μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσης καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία, προσφέροντας υπηρεσίες για την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και συναλλαγές επί ακινήτων/ακίνητης ιδιοκτησίας.