Ανθρωποκτονία

Ποινικολόγος αρθογραφία νομικών θεμάτων

Ανθρωποκτονία. Νομικές ρυθμίσεις : H ανθρωποκτονία, στο ελληνικό δίκαιο, καλύπτεται από τον Ποινικό Κώδικα της Ελλάδας (άρθρα 282 έως 310).Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, η ανθρωποκτονία ορίζεται ως η πρόθεση να σκοτωθεί κάποιο άτομο. Ανάλογα με τις συνθήκες και την πρόθεση του δράστη,  μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες, όπως πρόθεση να σκοτωθεί (εκ προθέσεως), … Περισσότερα