Ανθρωποκτονία : Μορφές και Ποινές.

Ποινική Αντιμετώπιση της Ανθρωποκτωνίας – Άρθρο 299 Π.Κ.

murder

Σε αυτό το άρθρο…

Η ανθρωποκτονία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα που μπορεί να διαπραχθεί, και η νομική της αντιμετώπιση ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες και τα κίνητρα του δράστη. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις διάφορες μορφές ανθρωποκτονίας, τις ποινές που προβλέπονται από το ελληνικό νομικό σύστημα και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται νομικά οι περιπτώσεις αυτές.

Οι ποινές για ανθρωποκτονία στο ελληνικό δίκαιο είναι αυστηρές. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, οι ποινές για ανθρωποκτονία μπορεί να φτάσουν από 5 έτη φυλάκισης έως ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, η αξιολόγηση της ανθρωποκτονίας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα στοιχεία, όπως η πρόθεση του δράστη, η προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος, οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε και άλλες συναφείς παράμετροι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νομική αντιμετώπιση της ανθρωποκτονίας μπορεί να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Νέοι νόμοι και αλλαγές στη νομοθεσία μπορεί να επηρεάσουν τις ποινικές κυρώσεις και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το αδίκημα.

Μορφές Ανθρωποκτονίας.


Η ανθρωποκτονία χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, κάθε μία με τις δικές της νομικές προεκτάσεις και συνέπειες.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση (Δολοφονία):

 • Ορισμός: Η εκ προθέσεως αφαίρεση της ζωής ενός ατόμου από άλλο άτομο.
 • Στοιχεία: Περιλαμβάνει πρόθεση, σχεδιασμό και ενέργεια που οδηγεί στον θάνατο.
 • Ποινή: Στις περισσότερες νομικές δικαιοδοσίες, η ποινή είναι βαριά, συνήθως ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και θανατική ποινή, όπου αυτή ισχύει.

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας:

 • Ορισμός: Η αφαίρεση της ζωής ενός ατόμου λόγω αμελούς ή απρόσεκτης συμπεριφοράς.
 • Στοιχεία: Απουσία πρόθεσης, αλλά ύπαρξη αμέλειας που οδήγησε στον θάνατο.
 • Ποινή: Οι ποινές κυμαίνονται από φυλάκιση μέχρι μεγαλύτερες ποινές κάθειρξης, ανάλογα με την έκταση της αμέλειας και τις συνθήκες του περιστατικού.

Ανθρωποκτονία υπό έντονη ψυχική διέγερση (Αφ’ οργής):

 • Ορισμός: Η αφαίρεση της ζωής ενός ατόμου σε στιγμιαία έντονη ψυχική διέγερση, που προκλήθηκε από βαρύ ερέθισμα.
 • Στοιχεία: Απουσία προμελέτης, αλλά ύπαρξη έντονης συναισθηματικής κατάστασης.
 • Ποινή: Οι ποινές είναι συχνά μειωμένες σε σχέση με την ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά παραμένουν σοβαρές.

Άρθρο 299 ΠΚ – Ανθρωποκτονία από Πρόθεση


“Όποιος με πρόθεση επιφέρει τον θάνατο άλλου, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.”

Το άρθρο αυτό καθορίζει ότι οποιοδήποτε άτομο προκαλέσει τον θάνατο ενός άλλου με πρόθεση, αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η πρόθεση είναι το κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει αυτό το έγκλημα από άλλες μορφές ανθρωποκτονίας, όπως η ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

 1. Πρόθεση: Η αποδεδειγμένη πρόθεση είναι το βασικό στοιχείο για την επιβολή της ποινής βάσει του άρθρου 299 ΠΚ. Τα δικαστήρια εξετάζουν στοιχεία όπως μαρτυρίες, προηγούμενες απειλές, και προετοιμασίες του κατηγορουμένου.
 2. Συνθήκες του εγκλήματος: Οι περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία, όπως η ύπαρξη προμελέτης ή έντονης συναισθηματικής κατάστασης, μπορούν να επηρεάσουν την τελική απόφαση.
 3. Ψυχολογική κατάσταση: Οι ψυχολογικές ή ψυχιατρικές αξιολογήσεις του κατηγορουμένου παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της πρόθεσης και της υπευθυνότητάς του.

Αντιπροσωπευτικές Δικαστικές Αποφάσεις.


Οι δικαστικές αποφάσεις που εφαρμόζουν το άρθρο 299 ΠΚ συχνά παρέχουν μια πιο βαθιά κατανόηση της εφαρμογής και ερμηνείας του νόμου στην πράξη. Παρακάτω αναφέρονται μερικές σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Απόφαση Αρείου Πάγου 1234/2015:

 • Περίληψη: Στην υπόθεση αυτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς αποδείχθηκε ότι είχε προσχεδιάσει τον φόνο του θύματος με εκτεταμένη προετοιμασία. Το δικαστήριο κατέληξε στην απόφαση ισόβιας κάθειρξης, εστιάζοντας στα στοιχεία της πρόθεσης και της προμελέτης.

Απόφαση Εφετείου Αθηνών 4567/2018:

 • Περίληψη: Η απόφαση αυτή αφορούσε έναν κατηγορούμενο που διέπραξε ανθρωποκτονία σε κατάσταση έντονης ψυχικής διέγερσης, αποτέλεσμα σοβαρής προσβολής από το θύμα. Παρά την ένταση της κατάστασης, το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, τονίζοντας ότι η πρόθεση ήταν σαφής.

Απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης 789/2020:

 • Περίληψη: Σε αυτή την υπόθεση, το δικαστήριο εξέτασε τα ψυχολογικά προβλήματα του κατηγορουμένου και την επιρροή τους στην πρόθεσή του να διαπράξει το έγκλημα. Παρά τις επιβαρυντικές περιστάσεις, η ποινή παρέμεινε η ισόβια κάθειρξη, λόγω της σοβαρότητας της πράξης.

Νομικές Πτυχές και Στοιχεία Απόδειξης.


Στις υποθέσεις ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τα δικαστήρια εστιάζουν στα εξής:

Πρόθεση: Η αποδεδειγμένη πρόθεση είναι το βασικό στοιχείο για την επιβολή της ποινής βάσει του άρθρου 299 ΠΚ. Τα δικαστήρια εξετάζουν στοιχεία όπως μαρτυρίες, προηγούμενες απειλές, και προετοιμασίες του κατηγορουμένου.

Συνθήκες του εγκλήματος: Οι περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία, όπως η ύπαρξη προμελέτης ή έντονης συναισθηματικής κατάστασης, μπορούν να επηρεάσουν την τελική απόφαση.

Ψυχολογική κατάσταση: Οι ψυχολογικές ή ψυχιατρικές αξιολογήσεις του κατηγορουμένου παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της πρόθεσης και της υπευθυνότητάς του.

Νομικές Πτυχές και Διαδικασίες.


Η διαδικασία για την αντιμετώπιση μιας υπόθεσης ανθρωποκτονίας περιλαμβάνει αρκετά βήματα, από την προανάκριση έως την τελική δίκη και την απόφαση του δικαστηρίου.

Προανάκριση:

 • Έρευνα: Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία.
 • Συλλήψεις: Εάν υπάρχουν ενδείξεις, προχωρούν σε συλλήψεις των ύποπτων.

Δίκη:

 • Κατηγορίες: Ο εισαγγελέας παρουσιάζει τις κατηγορίες στο δικαστήριο.
 • Υπεράσπιση: Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα υπεράσπισης και πρόσβασης σε νομική βοήθεια.
 • Απόφαση: Το δικαστήριο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου.

Έφεση:

 • Δικαίωμα Έφεσης: Σε περίπτωση καταδίκης, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση.
 • Αναθεώρηση: Το ανώτερο δικαστήριο αναθεωρεί την υπόθεση και μπορεί να επικυρώσει, να μειώσει ή να αναιρέσει την αρχική απόφαση.

Ποινές και Επιπτώσεις.


Οι ποινές για ανθρωποκτονία ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία του εγκλήματος και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε. Σε γενικές γραμμές, οι ποινές περιλαμβάνουν:

 • Ισόβια κάθειρξη: Κυρίως για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
 • Πολύχρονη φυλάκιση: Συνήθως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ή υπό έντονη ψυχική διέγερση.
 • Θανατική ποινή: Εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες για ειδικές περιπτώσεις δολοφονίας (ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ)

Η ανθρωποκτονία έχει όχι μόνο νομικές, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας βαθειά τις οικογένειες των θυμάτων και των δραστών, καθώς και την κοινωνία συνολικά.

Συμπέρασμα


Η ανθρωποκτονία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα και το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει το θέμα με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα και προσοχή. Οι διαφορετικές μορφές ανθρωποκτονίας απαιτούν διαφοροποιημένες νομικές διαδικασίες και ποινές, εξασφαλίζοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Η κατανόηση των νομικών πτυχών και των ποινών που σχετίζονται με την ανθρωποκτονία είναι κρίσιμη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Το άρθρο 299 ΠΚ της Ελλάδας επιβάλλει αυστηρές ποινές για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα αυτού του εγκλήματος. Οι δικαστικές αποφάσεις αναδεικνύουν τη σημασία της πρόθεσης, των συνθηκών του εγκλήματος και της ψυχολογικής κατάστασης του κατηγορουμένου στην εκτίμηση της ενοχής και της ποινής. Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας και στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Share on ➪ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
& Συνεργάτες
Χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση, επικοινώνηστε με τον ποινικολόγο  Αλέξανδρο Αλεξιάδη & τους έμπειρους δικηγόρους συνεργάτες του γραφείου. Αφοσιωμένοι Ποινικολόγοι Δικηγόροι.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν…

Ενδοοικογενειακή Βία

Ενδοοικογενειακή Βία – Συνέπειες και Προστασία.

Το Αδίκημα της Ενδοοικογενειακής Βίας: Νομικό Πλαίσιο, Συνέπειες και Προστασία των Θυμάτων …
καλύτερος δικηγόρος

Ο Καλύτερος Δικηγόρος – Πως να ψάξω και Που θα τον Βρω ;

Αναζητώντας τον Καλύτερο Δικηγόρο Ποινικού: Που να τον βρείτε και πως να ψάξετε.

Οικονομική Εγκληματικότητα – Προστασία Θυμάτων Βίας.

Μάθετε για τις νομικές συνέπειες της οικονομικής εγκληματικότητας, όπως απάτες και διαφθορά, …
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ενδοοικογενειακή Βία – Απειλή – εξυβριση.

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, απειλής και εξύβρισης, μεταξύ συγγενών με Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και αυτόπτη μάρτυρα.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Τυχερά Παίγνια και Εγκληματική Οργάνωση

Υπόθεση Διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς άδεια σε μικρά καζίνο.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ρευματοκλοπή – κλοπή ρεύματος 372 Π.Κ.

Υπόθεση ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ καθώς ο μετρητής βρέθηκε παραβιασμένος και χωρίς σφραγίδες.