Ποινικολόγος και ποινική συνδιαλλαγή

Τι ακριβώς είναι η ποινική συναδιαλλαγή και τι κάνει ο ποινικολόγος


Ποινικολόγος ειναι ο δικηγόρος που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με υποθέσεις ποινικού δικαίου.

Τι ακριβώς κάνει; O Ποινικολόγος (ιδιωτικοί και διορισμένοι από το δικαστήριο) ερευνά τα γεγονότα, ερευνά την υπόθεση εναντίον των πελατών του και προσπαθεί να διαπραγματευτεί
με τους αντιπάλους τους (Διάδικοι – Εισαγγελείς – Ανακριτές – Δικαστές.

Αυτές οι συμφωνίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μειωμένη εγγύηση, μειωμένες διώξεις και μειωμένες ποινές

Τι είναι η ποινική συνδιαλλαγή;


Ο  Ποινικολόγος είναι ο ειδικός δικηγόρος που ξέρει να εκπληρώσει την ποινική συνδιαλλαγή με τον καλύτερο τρόπο.

Λόγω ενός αριθμού παραγόντων-πολιτικής και δημόσιας πίεσης, υπερπληθυσμένων φυλακών, υπερφορτωμένων ημερολογίων δικαστηρίων- πολλές φορές η ποινική συνδιαλλαγή, δηλαδή η σύναψη συμφωνιών έχει αποκτήσει σημασία και έχει καταστεί ουσιαστικό στοιχείο για την αποφράξη του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Τι είναι όμως η Ποινική συνδιαλλαγή και πότε γίνεται ?

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019) – Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης.

Πως γίνεται η Ποινική συνδιαλλαγή


τις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1, ο εισαγγελέας μετά από αίτημα του κατηγορουμένου που υποβάλλεται μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούμενο και τον παθόντα και, προκειμένου περί του δημοσίου τον οριζόμενο βάσει των κείμενων διατάξεων νόμιμο εκπρόσωπό του να εμφανισθούν ενώπιόν του, μετά ή δια του Ποινικολόγου του, για συνδιαλλαγή.

Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά ποινικολόγο στον διάδικο.

Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στους διαδίκους για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο περιέχεται η ομολογία του κατηγορουμένου για την πράξη για την οποία κατηγορείται και βεβαιώνεται η απόδοση του πράγματος ή η εντελής ικανοποίηση της ζημίας που αναφέρεται στην κατηγορία.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως για δεκαπέντε ημέρες

– Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την απολογία του κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περατωμένη ως προς αυτόν και τους συμμετόχους που το αποδέχονται.

– Αν το πρακτικό συνταχθεί μετά την απολογία του κατηγορουμένου, τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα κατά το άρθρο 282 μέτρα δικονομικού καταναγκασμού αίρονται υποχρεωτικά με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Δεν έχω χρήματα. Μπορώ να προβώ σε ποινική συνδιαλλαγή ;


Ένας τεράστιος παράγοντας όσον αφορά τη νομική εκπροσώπηση είναι η οικονομική κατάσταση του κατηγορούμενου και το κατά πόσον ο κατηγορούμενος μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Οι Ποινικολόγοι πληρώνονται ανάλογα με την υπόθεση, την σπουδαιότητα και το είδος αδικήματος.

Εάν ο κατηγορούμενος είναι άπορος (δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ιδιωτικό σύμβουλο), το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δημόσιο ποινικολόγο που πληρώνεται από το Δημόσιο.

Μερικοί –αλλά όχι πολλοί– άνθρωποι έχουν αρκετά χρήματα ώστε η πληρωμή να μην αποτελεί πρόβλημα.

Η οργάνωση της νομικής εκπροσώπησης συχνά δεν είναι τόσο απλή για εκείνους που εμπίπτουν σε αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Το συμπέρασμα για τους δικαστές είναι ότι το δικαίωμα σε δωρεάν ποινικολόγο (που πληρώνεται από το δημόσιο) αρχίζει γενικά κάθε φορά που ένας άπορος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει φυλάκιση.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εγκλεισμού – για παράδειγμα, ένας δικαστής δηλώνει ότι δεν θα καταδικάσει τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση – τότε ο κατηγορούμενος μπορεί να μην δικαιούται δωρεάν συνήγορο (ανάλογα με το νόμο του κράτους).

Σημειώστε ότι το δικαίωμα δωρεάν εκπροσώπησης δεν σημαίνει δικαίωμα στον ποινικολόγο της επιλογής σας. Ένας κατηγορούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με τον τρόπο που κάνει ένας κατηγορούμενος που πληρώνει.

Βρίσκοντας έναν καλό ποινικολόγο τι κερδίζω ;


Όταν ψάχνετε για ποινικολόγο, αναζητήστε ποινικολόγο που ειδικεύεται στην ποινική συνδιαλλαγή και ασκεί τη δικαιοδοσία στο συγκεκριμένο τύπο αδικήματος σαν αυτόν που κατηγορείστε.

Ένας έμπειρος ποινικολόγος θα είναι εξοικειωμένος με τους δικαστές και τους εισαγγελείς.

Μάθετε περισσότερα στο άρθρο μας για το τι πρέπει να αναζητήσετε σε έναν ποινικολόγο.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην αρχική μας σελίδα, poiniko.gr.

Εάν δεν έχετε τους οικονομικούς πόρους για να πληρώσετε για έναν ποινικολόγο, θα πρέπει συνήθως να ζητήσετε δωρεάν νομική βοήθεια και να οριστεί δικηγόρος από το δικαστήριο (πριν ή σε μία από τις πρώτες ακροάσεις του δικαστηρίου σας) και να συμπληρώσετε τα χαρτιά μας για τους οικονομικούς σας πόρους.

– Μάθετε περισσότερα Ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α΄) σχετικά με την εκπροσώπηση δημόσιων υπερασπιστών