Πως μπορώ να μάθω αν έχω ένταλμα σύλληψης

Πως μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.


Μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης μετά από αστυνομική έρευνα ή επειδή ένας κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο ή σε Ανακριτή.

Εάν ένα άτομο πιστεύει ότι μπορεί να έχει ενεργό ένταλμα σύλληψης, μπορεί να προβεί σε έλεγχο μέσω Δικηγόρου Ποινικολόγου. Ένταλμα σύλληψης, κατά κανόνα, είναι ένταλμα που εκδίδεται από δικαστή σε ποινική υπόθεση. .

Τι λέει η νομοθεσία για το ένταλμα σύλληψης


Άρθρο 276 – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Σύλληψη με ένταλμα

1. Kανείς δεν συλλαμβάνεται χωρίς ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα του ανακριτή ή βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, που πρέπει να κοινοποιούνται κατά τη στιγμή της σύλλη­ψης. Κοινοποίηση θεωρείται και η επίδειξη σ’ αυτόν που συλλαμβάνεται του σχετικού μέρους του Δελτίου Εγκλη­ματολογικών Αναζητήσεων ή της ειδικής εγκυκλίου για την αναζήτηση, όταν αυτά μνημονεύουν τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που διώκεται, τον αριθμό και τη χρονολογία του βουλεύματος ή του εντάλματος σύλ­ληψης, τον ανακριτή που το εξέδωσε και την αξιόποινη πράξη την οποία αφορούν, και επίσης έχουν τυπωμένη στο τέλος την υπογραφή του διευθυντή του Κεντρικού Γρα­φείου Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και τη σφραγίδα του.

2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλμα σύλληψης αφού προηγουμένως διατυπώσει γνώμη ο εισαγγελέας, και μό­νο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτη­ση κατά το άρθρο 282. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από το δικαστικό συμβούλιο.

3. Το ένταλμα σύλληψης περιέχει το όνομα, το επώ­νυμο, την κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή περιγρα­φή του προσώπου που συλλαμβάνεται, σημείωση για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται και μνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του ανακριτή και του γραμματέα.

Ποιες Διαδικασίες να κάνω για έλεγχο Εντάλματος ;


Πρώτη ενέργεια είναι να πάτε στον Δικηγόρο σας και να ζητήσετε να προβεί σε έρευνα.

Αφού εκδώσει μια εξουσιοδότηση με τα στοιχεία σας θα αναζητήσει στην Εισαγγελία και στα φυγόποινα εάν απασχολείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν θα πάτε μαζί του καθώς εάν υπάρχει ένταλμα και είστε μαζί θα συλληφθείτε αμέσως.

Άμεσα ο δικηγόρος σας θα μάθει εάν απασχολείτε εάν υπάρχει ένταλμα ή αν υπάρχει εις βάρος σας απόφαση, ώστε άμεσα να αποφασίσετε την στρατηγική σα

Εάν υπάρχει τι κάνω ;


Εάν υπάρχει εις βάρος σας ένταλμά θα πρέπει να δείτε την αιτία.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν ενέργειες για να το ακυρώσετε.

Μέχρι τότε όμως απαγορεύεται να ταξιδέψετε ειδικά με αεροπλάνο ενώ εάν σας σταματήσει ακόμα και σε τυχαίο έλεγχο η αστυνομία θα σας συλλάβει και τότε θα είναι αργά για να αντιδράσετε.

Εάν δεν χωρεί καμία ενέργεια τότε έχετε το δικαίωμα κατόπιν συνεννοήσεως με τον δικηγόρο σας και με τον εισαγγελέα να παρουσιαστείτε αυτοβούλως για να συλληφθείτε.

ΑΥΤΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
& Συνεργάτες
Αν βρεις τον εαυτό σου στην ανάγκη νομικής εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης ή ποινικής έρευνας, επικοινώνησε με τον ποινικολόγο Αλέξανδρο Αλεξιάδη και τους συνεργάτες του οι οποίοι τυγχάνουν εμπειροι και αφοσιωμένοι ποινικοί δικηγόροι.