ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ο Ειδικός του Ποινικού Δικαίου και ο ρόλος του.

Ανακαλύψτε τη Σημασία της Εξειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και τι Μπορεί να Προσφέρει ένας Ποινικολόγος στη Δική σας Υπόθεση.

crime-defence-lawyer

Σε αυτό το άρθρο…

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ιδιότητες του ποινικολόγου και τις διαφορές απο τους λοιπούς δικηγόρους. Ποινικολόγος είναι ο δικηγόρος που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με υποθέσεις Ποινικού δικαίου. Ο ποινικολόγος δικηγόρος χειρίζεται πληθώρα ποινικών υποθέσεων έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση. Όχι μόνο στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων αλλά και στην ποινική στρατηγική ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλο-αντίδικο.

Ποινικολόγος Δικηγόρος: Καθήκοντα, Δεξιότητες και Σημασία στο Ποινικό Δίκαιο


Ο ποινικολόγος είναι ένας δικηγόρος που έχει εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα, όπως εγκλήματα και παραβάσεις. Ο ποινικολόγος είναι υπεύθυνος για την υπεράσπιση των πελατών του ενώπιον των δικαστηρίων και για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις ποινικές υποθέσεις τους.

Ο  Ποινικολόγος έχει ως  βασικό ρόλος  την ανάληψη και εκπροσώπηση εντολέων σε ποινικές υποθέσεις. Είτε από την πλευρά της υπεράσπισης είτε την πλευρά του μηνυτή. Ο Ποινικολόγος οφείλει να έχει γνώση και εμπειρία του Ποινικού Δικαίου αλλά πάνω από όλα πρέπει να έχει τεράστια εμπειρία στο ακροατήριο.

Η διαδικασία στο ακροατήριο είναι ζωντανή και λαμβάνει χώρα εκείνη τη στιγμή. Άρα η ετοιμότητα  ενός Ποινικολόγου βοηθούν στον καλύτερο χειρισμό της υπόθεσης ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εκεί εδρεύει και η βασική διαφορά καθώς  εμπειρία και γνώση στο ποινικό δίκαιο μπορεί να έχουν πολλοί δικηγόροι οι οποίοι διαβάζουν μελετούν και ενημερώνονται για τα ποινικά δρώμενα.

Όμως εμπειρία και γνώση στο ακροατήριο έχει μόνο ο ποινικολόγος που καθημερινά εκπαιδεύεται σε αυτό. Σκεφτείτε ως παράδειγμα έναν Ιατρό που σπούδασε ιατρική. Είναι ιατρός  αλλά αν δεν κάνει εγχειρίσεις σε ασθενείς  δεν θα γίνει ποτέ χειρουργός.

Πως γίνεται κάποιος Ποινικολόγος και πως εξειδικεύεται.


Ο όρος “Ποινικολόγος Δικηγόρος” αναφέρεται σε έναν δικηγόρο που ειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο επαγγελματίας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα και ποινικές διαδικασίες. Ο ποινικολόγος δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπεί τόσο τους κατηγορούμενους όσο και τα θύματα σε ποινικές υποθέσεις. Οι βασικές αρμοδιότητες ενός ποινικολόγου δικηγόρου περιλαμβάνουν:

Υπεράσπιση Κατηγορουμένων: Υπερασπίζεται άτομα που έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα, από μικροπαραβάσεις μέχρι σοβαρά εγκλήματα όπως φόνοι, ληστείες και σεξουαλικά αδικήματα.

Προετοιμασία Υπεράσπισης: Αναλύει τα στοιχεία της υπόθεσης, συλλέγει αποδείξεις, εντοπίζει μάρτυρες και κατασκευάζει μια ισχυρή υπεράσπιση.
Παράσταση στο Δικαστήριο: Εμφανίζεται στα δικαστήρια για να υπερασπιστεί τους πελάτες του κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, είτε πρόκειται για προδικαστικές ακροάσεις είτε για κύριες δίκες.

Διαπραγμάτευση Ποινών: Συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για να μειώσει τις ποινές ή να επιτύχει πιο ευνοϊκές συμφωνίες για τους πελάτες του, εάν αυτό είναι δυνατόν και συμφέρει τον πελάτη.

Νομικές Συμβουλές: Παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις επιλογές που έχουν στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος.

Εν ολίγοις, ένας ποινικολόγος δικηγόρος είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας στον τομέα του ποινικού δικαίου, με δεξιότητες και εμπειρία που του επιτρέπουν να διαχειριστεί σύνθετες ποινικές υποθέσεις και να προστατεύσει τα δικαιώματα των πελατών του.

Τι ικανότητες και τι δεξιότητες πρέπει να έχει.


Νομική Εκπαίδευση: Ο ποινικολόγος δικηγόρος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή, αποκτώντας το πτυχίο της Νομικής. Ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο: Μετά την απόκτηση του πτυχίου, ο δικηγόρος μπορεί να επιλέξει να ειδικευτεί στο ποινικό δίκαιο μέσω μεταπτυχιακών σπουδών ή πρακτικής εμπειρίας. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: Πρέπει να περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου και να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:
Προκαταρκτική Έρευνα: Συλλέγει και εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Συνεντευξιάζει μάρτυρες και συγκεντρώνει καταθέσεις. Σύνταξη Νομικών Εγγράφων: Συντάσσει αιτήσεις, υπομνήματα, και άλλα νομικά έγγραφα που απαιτούνται για την υπόθεση. Προετοιμάζει νομικά επιχειρήματα και σχεδιάζει τη στρατηγική της υπεράσπισης. Διαπραγμάτευση Ποινών: Διαπραγματεύεται με τους εισαγγελείς για να μειώσει τις κατηγορίες ή τις ποινές. Συμφωνεί σε προγράμματα αναμόρφωσης ή κοινωνικής εργασίας για τους πελάτες του, αν είναι δυνατόν. Παράσταση στο Δικαστήριο: Υπερασπίζεται τους πελάτες του σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων. Παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, εξετάζει και αντεξετάζει μάρτυρες και προβάλλει νομικά επιχειρήματα. Νομική Συμβουλευτική: Παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις πιθανές εκβάσεις της υπόθεσης και τις καλύτερες στρατηγικές. Βοηθά τους πελάτες του να κατανοήσουν τις νομικές διαδικασίες και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Ικανότητες και Δεξιότητες:
Αναλυτική Σκέψη:
Ικανότητα να αναλύει σύνθετες νομικές υποθέσεις και να εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα. Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Ικανότητα να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά με τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Ικανότητα να επικοινωνεί ξεκάθαρα και πειστικά τόσο στο δικαστήριο όσο και εκτός αυτού. Γνώση Νομοθεσίας: Εκτεταμένη γνώση του ποινικού δικαίου και των διαδικασιών του δικαστηρίου.

Πότε να επικοινωνήσω με ποινικολόγο.


Μόλις αισθανθείτε ότι απειλήστε ή μόλις γίνει οιαδήποτε ποινικώς κολάσιμη  πράξη από εσάς ή τους οικείους σας καλέστε άμεσα ποινικολόγο. Το γραφείου μας διαθέτει εμπείρους ποινικολόγους για να χαράξουμε την σωστότερη τακτική η οποία να είστε βέβαιοι ότι θα σας βοηθήσει. Ως έμπειροι  ομάδα Ποινικολόγων σας ενημερώνουμε ότι όσο πιο νωρίς αναθέσετε την εκπροσώπησή σας σε ποινικολόγο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχούς αποτελέσματος.

Συμπέρασμα.


Ο ποινικολόγος δικηγόρος είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που παίζει ζωτικό ρόλο στο ποινικό δικαστικό σύστημα. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την αφοσίωση, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην έκβαση μιας ποινικής υπόθεσης, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών του και διασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη.

Αν αναζητάτε έναν έμπειρο ποινικολόγο δικηγόρο, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε κάποιον με αποδεδειγμένη εμπειρία και δεξιότητες, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση στην υπόθεσή σας.

Share on ➪ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
& Συνεργάτες
Χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση, επικοινώνηστε με τον ποινικολόγο  Αλέξανδρο Αλεξιάδη & τους έμπειρους δικηγόρους συνεργάτες του γραφείου. Αφοσιωμένοι Ποινικολόγοι Δικηγόροι.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν…

Ενδοοικογενειακή Βία

Ενδοοικογενειακή Βία – Συνέπειες και Προστασία.

Το Αδίκημα της Ενδοοικογενειακής Βίας: Νομικό Πλαίσιο, Συνέπειες και Προστασία των Θυμάτων …
καλύτερος δικηγόρος

Ο Καλύτερος Δικηγόρος – Πως να ψάξω και Που θα τον Βρω ;

Αναζητώντας τον Καλύτερο Δικηγόρο Ποινικού: Που να τον βρείτε και πως να ψάξετε.

Οικονομική Εγκληματικότητα – Προστασία Θυμάτων Βίας.

Μάθετε για τις νομικές συνέπειες της οικονομικής εγκληματικότητας, όπως απάτες και διαφθορά, …
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ενδοοικογενειακή Βία – Απειλή – εξυβριση.

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, απειλής και εξύβρισης, μεταξύ συγγενών με Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και αυτόπτη μάρτυρα.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Τυχερά Παίγνια και Εγκληματική Οργάνωση

Υπόθεση Διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς άδεια σε μικρά καζίνο.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ρευματοκλοπή – κλοπή ρεύματος 372 Π.Κ.

Υπόθεση ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ καθώς ο μετρητής βρέθηκε παραβιασμένος και χωρίς σφραγίδες.