Ο Ποινικολόγος Α. Αλεξιάδης “Στον Ελεύθερο Σκοπευτή”

Δηλώσεις και επεξηγήσεις σε υπόθεση που έχει αναλάβει το δικηγορικό μας γραφείο.

Η εγκληματική οργάνωση ως ποινικό αδίκημα και η απόδοση του αδικηματος σε ένα νόμιμα εκλεγμένο πολιτικό κόμμα.

Η νομική ακροβασία μεταξύ της λειτουργίας του ποινικού αδικήματος και της λειτουργίας πολιτικού φορέα.

Η απόδοση τέτοιας γενικής και αόριστης κατηγορίας σε νομιμους φορείς η νομικά πρόσωπα ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε μελλοντικές ποινικές διώξεις.