Ο Ποινικολόγος Αλεξιάδης Ενικός – STAR

Αναφορές σε υπόθεση που έχει αναλάβει το δικηγορικό μας γραφείο.

Επισήμαναμε μεταξύ άλλων ότι «Ένας πύρινος λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή σε τέλεση εγκληματικής ενέργειες.

Γι’ αυτό το λόγο δεν απέδωσε το βούλευμα στον εντολέα μου καμία περαιτέρω συμμετοχή σε εγκληματική πράξη».